sammanhållning

Sammanhållning, 2005

Sammanhållning huggen i fransk kalksten placerad inomhus i Stenhagenskolan (Grundstenen), Uppsala
Skulpturen är ca 100 cm hög