munken

Munken

En Fransiskanermunk från Roma kloster, Gotland
Ca 18 cm hög, till SALU