litet huvud

Huvud

Huggen i fransk kalksten, ca 11 cm, denna såld
Några exemplar i hårdgips finns till SALU