ICEHOTEL 2004

Kristallen, ICEHOTEL 2004

Lena skapade Kristallen tillsammans med PeO Kulin.
Foto: Peter Grant