ICEHOTEL 2003

Kristallen, ICEHOTEL 2003

Skiss för Kristallen, 5 m hög. Lena jobbade med PeO Kulin.