ICEHOTEL 2006

ICEHOTEL 2006

Iskyrkan 2006, isskulpturen skuren av Lena. Arbetade med Ragnhild Brodow, Inge Sandelius och PeO Kulin