ICEHOTEL 2010

ICEHOTEL 2010

Detalj: Linjer ristade i isskivor. Lena skapade denna konstsvit med Icehotel arkitekt Åke Larsson.