Icebar Stockholm 2011-12

Icebar Stockholm 2011

Detalj ansikte skuret från baksidan av isblock, Icebar Stockholm på Nordic Sea hotel (bild 1)