ICEHOTEL 2011

ICEHOTEL 2011

Inspirerade av sången ”I Indianaland” av Lennart Hellsing. Pelarsalen Icehotel 2011.
Lena arbetade med Sofi Ruotsalainen och Nille Nilsson.