ICEHOTEL 2011

ICEHOTEL 2011

I Indianaland i Pelarsalen. Lena Kriström arbetade med Sofi Ruotsalainen och Nille Nilsson.