ICEHOTEL 2004

ICEHOTEL 2004

Lena arbetade med Janna Larsson, Erik Winroth och PeO Kulin på denna konstsvit.